Помогнете на Семейството на Йосиф и Отец Йосиф-Мари Верлен изгради своя манастир в близост до град Безие, това е абсолютно безплатно и има за цел да улесни срещата между»тези, които искат да се създаде християнска семейство

About