submit


09.2017: спад на популярността на даден сайт се наблюдава и през 2016, а през 2017 тенденция само усугубилась. Обща сума, септември 2017 г. на страница 24 запознанства потребителите от Франция отишли 2.8 милиона пъти (срещу 3,37 милиона през октомври 2016 г.). Спад на интереса към ресурс — очевидна.

Все пак, въпреки тези неуспехи страна на нашия «Топ-10» все пак заслужава отделен разказ за себе си.

Нашият сайт представя себе си като «първия прилично», сайт за безплатни запознанства и общуване.

About