Важното е, че думите, казани на срещата, ще създаде ясен, но не и сложен план, с ентусиазъм всичко ще е забравено, а неловкая ситуация — това не е нещо, от което имаме нужда.

В Интернет често си задават въпроса, как да преодолеят страха и да се запознаят с момичето.

Представи си, че ти отдавна знаеш двойка или приятели

Знаеш ли, те дори трябва да изясним с теб спор, ако всичко върви добре, ще започнеш да спортува.

Мислете за резултата, а не за действие

About