submit


Не са загубили актуалността си и чатове за локална мрежа, с помощта на които можете лесно да се организира дискусия по работни въпроси вътре в колектива. А бързото завладяване на популярността на социалните мрежи доведе до появата на специализирани програми за облекчаване на тяхното използване. Чрез тях може да се провери постъпването на нови съобщения, за да следите промяна на статуси на приятели, сваляне на музика и видео и др.

About