Кликнете на меню»Услуги». S video-запознанства, Интернет-Възможности.

Натиснете бутона друго ниво. Натиснете d съдържанието на изостря преминете към раздел Сценарий. Под ASP Скриптове, Видео запознанства преминаването на Актива acute.

Натиснете бутона»ОК»

Ако Fen трек потвърждение, кликнете върху бутона Да. Кликнете на меню»Услуги». С Видео запознанства Възможности. Кликнете върху раздела»Съдържание». Поставете отметка»Включване на JavaScript.

Натиснете бутона»ОК»

Кликнете върху менюто Safari. Поставете отметка»Включване на JavaScript

About