Мицелът е асоциация, законът, самоуправляваща се, са включени в състава на федерация FFDN (федерация на доставчиците на Интернет услуги на асоциацията).

Ние не поддържаме постоянно, но ние участваме в обществени мероприятия (включително Attelais) или да организира среща с обществеността на обекти. Тези моменти са идеали, за да се намира с нас, ние предлагаме на пазара в различни онлайн дневници (exosphère, календар безплатен), както и в нашия собствен календар. Ако искате да участвате в асоциация (дори и в по-малка степен), можете да се свържете с нас, може би ще бъде уместно да се присъединят към нас на AG (ако искате да видите как това се случва, или има какво да предложи), или среща с един от нашите работни групи

About